Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…o lékárenství víme vše!®

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: RNDr. Jindřicha Oswalda - presidenta České lékárnické komory

Vloženo: 30.11.2001, 00:00 | Čteno: 5152×

Blíží se konec roku a to je vždy čas bilancování a hodnocení. Jak probíhal rok 2001 z pohledu lékárníků jsme se zeptali RNDr. Jindřicha Oswalda - presidenta České lékárnické komory.

Jak hodnotíte letošní rok z pohledu lékárníků, v čem byl dobrý, v čem špatný?

Z pohledu lékárníků byl rok 2001 lepší než roky minulé, nicméně s celkovou situací nemůžeme být spokojeni. Můj názor je následující: Povedlo se prosadit znění typové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které se "nelíbí" ani pojišťovnám ani nám. I přes dále se zhoršující podmínky jsou na tom lékárny v kontextu evropském (hlavně východo-) relativně dobře.

Podařilo se "ustát" neustále sílící tlaky na "prodej" léků mimo lékárny (internet, zásilkový prodej etc.) ovšem při pohledu do dalších let nás na tomto poli čeká ještě mnoho práce při vysvětlování, že léky nejsou obyčejné zboží. Podařilo se i díky "dni lékáren" podpořit výjimečné postavení lékáren při výdeji léčiv a servisem s tím spojeným - konzultační a poradenská činnost, různé doprovodné akce, které se možná časem stanou obvyklými jako např. měření krevního tlaku a ostatních parametrů, různé poradny jako např. dermatologická apod.

I podle ankety, kterou jsme pořádali, téměř jednoznačně vyplývá, že pacienti (klienti) si vybírají lékárnu podle expedujícího lékárníka. Toto je trend, který musíme podporovat, abychom dokázali, že "přidaná hodnota" lékárny je nejen oprávněná, ale i nutná.

Možná jako detail se může jevit, že klienti lékáren začínají chápat, že doplatek na léky není prostředek pro obohacení lékárny, ale jako regulační prvek spotřeby léčiv, neboť každý pacient má možnost ovlivnit lékaře při preskripci ve smyslu "stačí mně stejně kvalitní lék i od méně známé firmy" versus "já chci lék XY i přesto, že budu doplácet". Z hlediska public relation si myslím, že se nám podařilo více "zviditelnit" lékárny vůči veřejnosti.

Co se "nepovedlo": Začala platit novela zákona, která zavádí povinnost lékárny vést kusovou evidenci. I když podle názoru ekonomů jsme tuto evidenci měli vést již dávno, snažíme se i nadále zpochybnit platnost této povinnosti pouze pro lékárny. Zákon je zákon a myslíme si, že zúžení této povinnosti pouze pro lékárny byl politický ústupek poslanců veřejnosti. Chceme, aby tato povinnost byla v celém řetězci pohybu léčiva od výrobce (dovozce) až po pacienta včetně zdravotnického zařízení, jako je např. nemocnice.

Stále se nedaří prosadit změnu cenotvorby léčiv. V roce 2002 budeme pokračovat v prosazování modelu, který bude vyhovovat "všem" bez ohledu na názor ministerstva financí.

Problém neustále rozšiřujících se řetězců lékáren je komplexní a začíná dravostí organizujících "firem" a končí ochotou lékárníků v těchto řetězcích pracovat, mnohdy za pochybných podmínek.

Počet lékáren roste, myslíte, že je to dobře? (Z hlediska množství, rozvrstvení v ČR)

Ano počet lékáren roste, v roce 2001 přesáhl 2000 (včetně 88 nemocničních), ale všichni víme, že síť není optimální. Je potřeba vytvořit takové podmínky, aby dostupnost lékárenské péče byla rovnoměrná. Za stávajících právních podmínek nelze síť ani optimalizovat, ani regulovat. Neříkáme, že to musí být Komora, ale určitá pevná pravidla musí být stanovena. Záleží na pochopení a ochotě těch, kteří o tom rozhodují a budou rozhodovat (zákonodárci a státní správa).

Jak hodnotíte kvalitu dispensace v lékárnách - lepší se, je horší, stejná?

Podle mě záleží na lokalitě. Čím menší obec (a tím i větší vážnost osoby lékárníka), tím je úroveň dispenzace větší. Ve velkých městech často narazíme na personál, který nejen že není schopen dispenzace, ale často ani neumí česky. Samozřejmě, že i v tomto případě existují vyjímky.

Na základě předchozích odpovědí - jde tedy v tomto roce o zlepšení směrem k pacientům?

Odpověď podobná předcházející. Celkově si myslím že ano, ale v souladu se známým pravidlem, že 95% (těch pro pacienty příznivých se nevyjádří) o 5% špatných nebo konfliktních se dozvíme.

Jak hodnotíte postup státní správy v letošním roce ve vztahu k lékárníkům?

Až na konec roku (blíží se volby) značně negativně.

Jak hodnotíte letošní Den lékáren, jsou tyto akce pro pacienty přínosem?

Den lékáren považuji za jednu z mála možností, kdy lékárníci mají příležitost pozitivně předvést veškerou svojí činnost a snažení a nikoliv být v mediích označování jako "...ti kdo zdražili léky, zloději, podvodníci a neumětelové...". Je potřeba Den lékáren převést do režimu naprosto normálního styku s pacientem. A chovat se tak po celý rok, i když chápu problémy personální apod.

Vzhledem k tomu, že máte možnost srovnání např. s Německem, jak hodnotíte situaci v našem lékárenství?

Naše lékárenství bylo vždy na velmi vysoké úrovni. To nebylo "zásluhou" systému, ale naším vzděláním a pochopením všech souvislostí. Zavedení určité ekonomické závislosti po "revoluci" tomuto stavu určitě neprospělo, věřím, že se po odborné stránce dostaneme opět na špičku evropského lékárenství, byť na tom nebudeme ekonomicky tak dobře, jako např. naši kolegové v Německu.

Lékárníci zavedli kontinuální vzdělávání, můžete je blíže představit a čím bude prospěšné pro pacienty?

Kontinuální vzdělávání je nezbytnost. Pro lékárníka z hlediska profesního, pro pacienta je důsledek lepší poskytování lékárenské péče. Krátce - čím vzdělanější lékárník, tím spokojenější pacient.

V Německu jsou diskutovány (a nejen to) tzv. "lékové pasy" - obdoba u nás lékové karty. Můžete blíže specifikovat oč se jedná a k čemu to bude sloužit, jaká je vize ČLK?

Stav u nás je "ve stavu zrodu". Není rozhodnuto, zda půjdeme cestou např. čipových karet (s přesně definovanou úrovní přístupu k informacím pojišťovna-lékař-lékárník-pacient...) nebo možná modernějším způsobem získávání stejných informací pomocí takového media jako je např. internet.

V návaznosti na minulou otázku, jaký je Váš vztah k internetu?

K internetu nemám vztah, denně ho používám a beru ho jako moderní komunikační medium, samozřejmě, s určitými výhradami. Nemohu souhlasit s výdejem (prodejem) léčiv přes toto medium. Internet může velice dobře sloužit v oblasti získávání jakýchkoliv informací (odborných, ekonomických, dostupnosti apod.) jak pro odbornou veřejnost, tak pro laiky, nemůže však nikdy nahradit osobní kontakt lékárníka s pacientem. V poslední době se velice často zapomíná na velice důležitou úlohu lékárny a to "sociální". Osobně si myslím, že "rychlejším" způsobem života bude tato úloha lékárny neustále růst, záleží jen na nás, jak se s tím vyrovnáme.

Jak se díváte na vznik a provoz e-lékáren (ať už u nás či v zahraničí)? Jak se ČLK staví k těmto aktivitám?

ČLK doporučila určitý způsob existence e-lékáren. Další vývoj je v rukou zákonodárců. Nejen můj názor je zodpovězen v předcházející odpovědi.

Jaké by bylo Vaše poselství pro čtenáře Apatykáře (potenciální zákazníky lékáren) do roku 2002?

Pro léky jedině do lékárny, odborně poradíme a věřte, že mnohdy vás po posouzení vašeho zdravotního stavu odradíme od nákupu reklamou podpořené "zbytečnosti".

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl: Mgr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Povinné organizace lékárn...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

Hana Pavlasová

Kompletní průvodce regist...

Hana Pavlasová

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Projekt Bezpečné léky – m...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. PharmDr. Alexandr H...

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Počátky lékárenství v čes...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

Tomáš Kříž

Student Exchange Programm...

Tomáš Kříž

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové ...

PharmDr. Tibor Czuľba

RNDr. Marek Petráš

Novinky v očkování proti ...

RNDr. Marek Petráš

Mgr. Patricia Horáková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Patricia Horáková

Dr. Emil Zörner

Boj proti farmakorupci, g...

Dr. Emil Zörner



ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.