Otázka pro: PharmDr. Lubomíra Chudobu - vícepresidenta ČLK – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…lékárenství začíná tady!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: PharmDr. Lubomíra Chudobu - vícepresidenta ČLK

Vloženo: 20.03.2001, 00:00 | Čteno: 4582×

21. červen slavíme jako Den lékáren. U této příležitosti jsme oslovili dr. Chudobu - vícepresidenta České lékárnické komory a položili jsme mu několik otázek.

Pane vícepresidente, slavíme opět Den lékáren, můžete nám říci kolikátý a kde všude se slaví?

Letos slavíme Den lékáren již potřetí a Česká lékárnická komora ho pořádá společně s kolegy v Lucembursku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a jižním Tyrolsku.

Jak tato akce vůbec vznikla, proč ji pořádáte a jak probíhá?

S nápadem na vyhlášení Dne lékáren přišli lékárníci z Německa. Připojili jsme se, neboť se domníváme, že je to vhodná příležitost přiblížit spoluobčanům náplň a smysl naší práce, informovat je o nejpodstatnějších novinkách, popsat situaci v zahraničí, sdělit náš názor na vývoj služeb poskytovaných v lékárně. Ke Dni lékáren vydáváme časopis Bez receptu, který je v lékárnách k dispozici bezplatně, pořádáme tiskovou konferenci, prostřednictvím okresních sdružení spolupracujeme s médii na regionální úrovni. Letos jsme připravili i jakýsi miniprůzkum na rozhlasové stanici radio Impuls a formou anketních otázek ve všech lékárnách. Po jejich vyhodnoceních bychom si chtěli udělat věrohodnější představu o vztahu pacienta k lékárně a o jeho názoru na doplatky za léky. Na jednotlivých lékárnách pak záleží styl jejich prezentace. V minulých letech někteří kolegové poskytovali svým pacientům rozšířené poradenství, jiní nabídli zájemcům možnost shlédnutí lékárenského provozu a poskytli odborný výklad, další seznamovali veřejnost se správným užíváním nových volně prodejných léků, častá byla např. spolupráce se zástupci firem při představování kosmetických přípravků uváděných na trh.

Jaké je letošní motto Dne lékáren?

V letošním roce jsme si připomněli desáté výročí činnosti naší stavovské organizace - České lékárnické komory a chtěli bychom občanům osvětlit její místo a význam ve společnosti.

Jelikož Česká lékárnická komora zastupuje lékárníky, proč o ní informujete veřejnost? Může jí být nějak komora prospěšná?

Myslím, že je užitečné, aby veřejnost věděla o existenci České lékárnické komory, která obdobně jako jiné profesní samosprávné asociace plní řadu úkolů. Na tomto místě bych vzpomenul zejména její odpovědnost za odbornou kvalitu poskytované lékárenské péče a dodržování etických pravidel při výkonu povolání. Občanům tak slouží ČLK jako místo získávání nejrůznějších informací souvisejících s provozem lékáren, s poskytovanou péčí a k vysvětlování či příp. řešení nahlášených nedorozumění nebo sporů mezi pacientem a lékárnou. Ty se ale naštěstí pohybují jen v řádech jednotek za rok. Práce a provoz lékáren se možná jeví jako bezproblémová a rutinní záležitost, věřte ale, že je průběžně vynakládáno značné úsilí např. při plánování rozvoje lékárenské péče, připomínkování navrhovaných legislativních norem, sledování situace a vývoje lékárenství v zahraničí.

Máte od veřejnosti nějaké odezvy na dosud proběhlé Dny lékáren? Jak je lidé přijali?

Z regionů, ve kterých se kolegové zvýšenou měrou věnovali pacientům, účastnili se rozhlasových vysílání, či přispívali odbornými příspěvky do regionálních novin a časopisů, máme velmi kladné ohlasy. Občané v tuto dobu zřetelně více kladli otázky, potřebovali poradit. A to je přesně to, co bychom chtěli podpořit - zájem jedince o své zdraví, o příznaky a léčení běžných onemocnění, o správné užívaní léků a předcházení jejich nežádoucím účinkům.

Je jistě chvályhodné, že lékárníci organisují tyto akce pro své klienty, zvláště když víme, že situace v našem zdravotnictví není tak růžová. Na Slovensku dokonce před nedávnem proběhla protestní stávka lékárníků, nehrozí něco podobného i u nás? Jaká je situace v našich lékárnách?

Domnívám se, že v současné době se nemusíme obávat masivních protestních akcí lékárníků. Je ale velmi těžké odhadnout budoucí vývoj, neboť finanční situace řady lékáren není dobrá a při jejich kolapsu by mohla být zásadně ohrožena dostupnost lékárenské péče. Podle mého názoru je nezbytné, aby naši političtí představitelé byli v dohledné době schopni přijmout model vyšší odpovědnosti, s tím spojené i spoluúčasti občanů, a systém účinnější kontroly oprávněnosti čerpání zdravotní péče.

V současné době můžeme pozorovat prudký nárůst uplatňování infomačních technologií, využití internetu v různých službách apod., nemyslíte si, že v této souvislosti hrozí zánik "kamenných lékáren"?

Nemyslím, že by hrozil zánik kamenných lékáren. Naopak využití internetu v lékárnách vítám jako zdroj získávání aktuálních informací pro lékárníky i jejich pacienty, jako prostředek vzájemné komunikace.

Již se začínají objevovat určité projekty internetových lékáren, jaký je Váš názor na tyto aktivity, nebojíte se odlivu pacientů z klasických lékáren?

Některé projekty nabízejí kromě poskytování základních informací o lékárně a odborného poradenství i objednávání a prodej doplňkového sortimentu lékárny. Vzhledem k tomu, že lékárny jsou v naší zemi dobře dostupné, předpokládám, že jen velmi úzké spektrum občanů využije nabídky prodeje přes internet. Několika denní zpoždění pro obdržení přípravku, platba zásilkové služby, nemožnost přímé konzultace o vhodnosti zvoleného přípravku a možnost záměny budou pravděpodobně hlavní brzdou pro masivní využití internetu pro tyto účely. U myšlenek na využití zasílání i léků touto formou je samozřejmě požadavek bezpečnosti pacienta na prvním místě.

Jaké je stanovisko ČLnK k internetovým lékárnám?

Pod pojmem internetová lékárna si můžeme představit různá řešení s rozdílnými formami poskytovaných služeb. Odpověď na Vaši otázku je myslím obsažena již v předchozích bodech. Pro ČLK zůstává jako základní podmínka poskytování odborné lékárenské péče zachování přímého kontaktu s pacientem.

Co byste závěrem u příležitosti Dne lékáren vzkázal našim pacientům a klientům lékáren?

Klienty lékáren bych požádal, aby byli více zvídaví, aby se neostýchali požádat o radu nebo přijít se svým zdravotním problémem za lékárníkem. Jako zdravotničtí pracovníci bychom měli být schopni rozpoznat, je-li třeba návštěva lékaře nebo stačí-li pomoci vybrat vhodný volně prodejný lék. Přál bych si, aby odbornost a nezávislost lékárníka přispěly k upevnění vztahu vzájemné důvěry mezi ním a pacientem.

Děkuji za rozhovor.

(Rozhovor vedl: Mgr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 1. – t...

Mgr. Veronika Hrabcová
16.02.2010

PharmDr. Ondrej Sukeľ

9. Zemplínské lékárnické ...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
03.10.2011

Lukáš Dušek

Student Exchange Programm...

Lukáš Dušek
04.02.2013

Michaela Virágová

Filmový klub USF

Michaela Virágová
05.04.2009

Mgr. Michal Hojný

Test lékáren v podání čes...

Mgr. Michal Hojný
10.07.2011

PharmDr. Štefan Krchňák

Nedostatek léčiv a implem...

PharmDr. Štefan Krchňák...
24.11.2014

PharmDr. Stanislav Havlíček

Lékárníci poprvé v histor...

PharmDr. Stanislav Havlíč...
07.11.2010

PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Šest semestrů na VŠ jako ...

PharmDr. Marie Loučková, ...
25.04.2017

Ing. Miroslav Michálek

Nevidomý není mentálně po...

Ing. Miroslav Michálek
13.02.2011

Dr. Emil Zörner

Omezení návštěv farmarepr...

Dr. Emil Zörner
23.10.2012

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.