Otázka pro: PharmDr. Jána Valjana - víceprezidenta SLeK – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.: Pohled do zákulisí lékárny a možnost individuální přípravy jsou pro návštěvníky velkým lákadlem

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát o Zahradnických trzích, Noci muzeí, ale i dalších akcích, které muzeum letos pro návštěvníky připravilo. Živě nahrávaný na Otevírání muzea.

…lékárenství začíná tady!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: PharmDr. Jána Valjana - víceprezidenta SLeK

Vloženo: 31.01.2006, 20:42 | Čteno: 5915×
Aktuální situace v lékárenství a zdravotnictví v ČR vůbec je přirovnávána k radikálním reformám, které na Slovensku provádí ministr zdravotnictví Zajac. Jedním z řešení, které by jistě napomohlo snížit výrazně náklady na léčivé přípravky může být i generická substituce, v lepším případě přímo preskripce. Tak, jak je uplatňována i v jiných zemích, kde se skutečně hledají cesty k úsporám, ne jako u nás, kde se zatím na úkor občanů pouze vyřizují politické účty a faktická reforma se neprovádí. Oslovili jsme tedy opět našeho spolupracovníka a kolegu ze Slovenska PharmDr. Jána Valjana o zhodnocení tohoto kroku z jeho pohledu.

Jak reálně je na Slovensku uplatňována tzv. generická substituce?
Jedným z reformných krokov MZ bolo predloženie a následné schválenie pravidiel generickej substitúcie. Nie, že by sme už v zákone nemali tuto možnosť (od 27.10.2004), ale formulácie zákona boli také, že v praxi boli prakticky nevykonateľné. Dôvod bol jasný. Keď lekárnici pripomienkovali nesprávne požiadavky zákona, nikto ich nepočúval a príslušní "odborníci" schvaľovali tieto odborné záležitosti podľa svojich prevažne politických predstáv. Novela vstúpila do platnosti 1.9.2005. Takže čo nám schválili:
 1. Generické lieky sú terapeuticky rovnocenné lieky, ktoré majú rovnakú cestu podania, spôsob podania, rovnakú liekovú formu, rovnaké kvalitatívne, kvantitatívne zloženie liečiv a pomocných látok ovplyvňujúcich biologickú dostupnosť liečiv v jednej dávke liekovej formy, rovnakú veľkosť balenia vyjadrenú uvedením množstva dávok liekovej formy v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách. Musia byť registrované.
  Prax: Toto je právne dôležité, pokiaľ sa liek nachádza v príslušnom zozname. Ak má pacient náhodou alergiu na niektorú pomocnú zložku, zodpovednosť nesie ten, čo tento liek dal do zoznamu a nie lekárnik, ktorý urobil výmenu. Osobne už som taký prípad videl a som veľmi opatrný.
 2. Náhradný liek je uvedený v zozname liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s rovnakou alebo nižšou úhradou poisťovne a s rovnakou alebo inou úhradou pacienta ako liek predpísaný na lekárskom predpise.
  Prax: Teda nepýtajte sa ako to máte uživať, ale čo to stojí alebo: „Môžem vymeniť generikum za originál?”
 3. Osoba oprávnená predpisovať lieky je pri predpisovaní lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za navrhovaný liek, o možnosti jeho náhrady generickým liekom a o výške úhrady poistenca za náhradné generické lieky.
  Prax: Prečo to potom hneď aj nenapíše?
 4. Ak si poistenec vyberie náhradný generický liek, osoba oprávnená predpisovať lieky túto skutočnosť vyznačí v zdravotnej dokumentácii a predpíše náhradný generický liek na lekársky predpis.
  Prax: Nemyslíte, že by tymto celý kolotoč okolo substitúcie mohol skončiť?
 5. Ak osoba oprávnená predpisovať lieky považuje predpísanie náhradného generického lieku z medicínskeho hľadiska za nevhodné, vyznačí túto skutočnosť v zdravotnej dokumentácii a na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačí poznámku: "Zákaz výdaja náhradného generického lieku".
  Prax: Niektorí výrobcovia originálov už pečiatky s príslušným textom rozdali.
 6. Osoba oprávnená predpisovať liek môže predpisovať liečivo s uvedením cesty podania, liekovej formy, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných alebo objemových jednotkách.
  Prax: Toto je dôležitá novinka.
 7. Osoba oprávnená vydávať lieky je pri výdaji lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za predpísaný liek, o možnosti výberu náhradného generického lieku a na požiadanie poistenca je povinná informovať aj o výške úhrady poistenca za ostatné generické lieky.
  Prax: Dôležité sú slová: "Na požiadanie". Ja súčasne informujem pacienta, že liek už nemôžeme vymeniť späť v prípade výmeny a subjektívnych pocitov, že liečba nefunguje, je mu zle na žalúdok a pod.
 8. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji lieku plne alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia môže vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek ak osoba oprávnená predpisovať lieky:
  a) nezakázala výdaj náhradného generického lieku podľa odseku 5 a súčasne poistenec požiadal o výdaj náhradného generického lieku
  b) predpísala liek podľa odseku 6.
 9. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji náhradného generického lieku vyznačí na lekárskom predpise názov a kód vydaného náhradného generického lieku, počet vydaných balení a vydá poistencovi potvrdenie. O výdaji náhradného generického lieku lekárnik informuje lekára, ktorý liek predpísal.
  Prax: Tak toto je administratívne nedoriešené. Ako informovať lekára v Bratislave, keď si pacient vyberá liek v Košiciach? Nikto nám nevedel odpovedať, ale dali to tam aj keď bol návrh túto skutočnosť zo zákona vypustiť s jednoduchým zdôvodnením: Buď sú lieky identické alebo nie. Keď sú identické, tak načo informovať. Keď nie sú identické, nemožno robiť generickú substitúciu.
 10. Lekáreň zverejní na verejne prístupnom mieste v lekárni platný zoznam liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
 11. Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možné postupovať podľa odseku 8 ustanoví všeobecné záväzný právny predpis, ktorý vydá MZ.
  Prax: Vydali asi 2 mesiace po prijatí zákona a v skutočnosti platí od 15.12.2005. V zozname sú analgetiká, antibiotiká, ale aj psychofarmaka, antiepiletiká ad.
Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Počátky lékárenství v čes...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

Mgr. Irena Storová, MHA

Reklama na léčiva, média ...

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 4. – N...

Mgr. Veronika Hrabcová

10. Noc muzeí v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu

10. Noc muzeí v Českém fa...

10. Noc muzeí v Českém fa...

Živý záznam akce

2. Tématický den - Týden ...

Živý záznam akce

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Noc muzeí a novinky České...

Mgr. Ladislava Valášková,...

RNDr. Marek Petráš

Cestování a očkování I....

RNDr. Marek Petráš

Mgr. Irena Storová, MHA

Elektronický recept – nov...

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 3. – r...

Mgr. Veronika Hrabcová

Mgr. Stanislav Havlíček

Centrální úložiště - tich...

Mgr. Stanislav Havlíček


ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.