Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
MUDr. Václav Jirků

MUDr. Václav Jirků: Pokud by se v Polsku třetina lékáren zavřela, nic by se nestalo, reforma měla přijít před deseti lety

První část rozhovoru s investičním ředitelem Penta Investments pro oblast zdravotnictví a retailu MUDr. Václavem Jirků o lékárenském trhu v Evropě, službách v lékárnách a online lékárenství.

…lékárenství začíná tady!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: PharmDr. Jána Valjana - víceprezidenta SLeK

Vloženo: 31.01.2006, 20:42 | Čteno: 6211×
Aktuální situace v lékárenství a zdravotnictví v ČR vůbec je přirovnávána k radikálním reformám, které na Slovensku provádí ministr zdravotnictví Zajac. Jedním z řešení, které by jistě napomohlo snížit výrazně náklady na léčivé přípravky může být i generická substituce, v lepším případě přímo preskripce. Tak, jak je uplatňována i v jiných zemích, kde se skutečně hledají cesty k úsporám, ne jako u nás, kde se zatím na úkor občanů pouze vyřizují politické účty a faktická reforma se neprovádí. Oslovili jsme tedy opět našeho spolupracovníka a kolegu ze Slovenska PharmDr. Jána Valjana o zhodnocení tohoto kroku z jeho pohledu.

Jak reálně je na Slovensku uplatňována tzv. generická substituce?
Jedným z reformných krokov MZ bolo predloženie a následné schválenie pravidiel generickej substitúcie. Nie, že by sme už v zákone nemali tuto možnosť (od 27.10.2004), ale formulácie zákona boli také, že v praxi boli prakticky nevykonateľné. Dôvod bol jasný. Keď lekárnici pripomienkovali nesprávne požiadavky zákona, nikto ich nepočúval a príslušní "odborníci" schvaľovali tieto odborné záležitosti podľa svojich prevažne politických predstáv. Novela vstúpila do platnosti 1.9.2005. Takže čo nám schválili:
 1. Generické lieky sú terapeuticky rovnocenné lieky, ktoré majú rovnakú cestu podania, spôsob podania, rovnakú liekovú formu, rovnaké kvalitatívne, kvantitatívne zloženie liečiv a pomocných látok ovplyvňujúcich biologickú dostupnosť liečiv v jednej dávke liekovej formy, rovnakú veľkosť balenia vyjadrenú uvedením množstva dávok liekovej formy v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách. Musia byť registrované.
  Prax: Toto je právne dôležité, pokiaľ sa liek nachádza v príslušnom zozname. Ak má pacient náhodou alergiu na niektorú pomocnú zložku, zodpovednosť nesie ten, čo tento liek dal do zoznamu a nie lekárnik, ktorý urobil výmenu. Osobne už som taký prípad videl a som veľmi opatrný.
 2. Náhradný liek je uvedený v zozname liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s rovnakou alebo nižšou úhradou poisťovne a s rovnakou alebo inou úhradou pacienta ako liek predpísaný na lekárskom predpise.
  Prax: Teda nepýtajte sa ako to máte uživať, ale čo to stojí alebo: „Môžem vymeniť generikum za originál?”
 3. Osoba oprávnená predpisovať lieky je pri predpisovaní lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za navrhovaný liek, o možnosti jeho náhrady generickým liekom a o výške úhrady poistenca za náhradné generické lieky.
  Prax: Prečo to potom hneď aj nenapíše?
 4. Ak si poistenec vyberie náhradný generický liek, osoba oprávnená predpisovať lieky túto skutočnosť vyznačí v zdravotnej dokumentácii a predpíše náhradný generický liek na lekársky predpis.
  Prax: Nemyslíte, že by tymto celý kolotoč okolo substitúcie mohol skončiť?
 5. Ak osoba oprávnená predpisovať lieky považuje predpísanie náhradného generického lieku z medicínskeho hľadiska za nevhodné, vyznačí túto skutočnosť v zdravotnej dokumentácii a na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačí poznámku: "Zákaz výdaja náhradného generického lieku".
  Prax: Niektorí výrobcovia originálov už pečiatky s príslušným textom rozdali.
 6. Osoba oprávnená predpisovať liek môže predpisovať liečivo s uvedením cesty podania, liekovej formy, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných alebo objemových jednotkách.
  Prax: Toto je dôležitá novinka.
 7. Osoba oprávnená vydávať lieky je pri výdaji lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za predpísaný liek, o možnosti výberu náhradného generického lieku a na požiadanie poistenca je povinná informovať aj o výške úhrady poistenca za ostatné generické lieky.
  Prax: Dôležité sú slová: "Na požiadanie". Ja súčasne informujem pacienta, že liek už nemôžeme vymeniť späť v prípade výmeny a subjektívnych pocitov, že liečba nefunguje, je mu zle na žalúdok a pod.
 8. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji lieku plne alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia môže vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek ak osoba oprávnená predpisovať lieky:
  a) nezakázala výdaj náhradného generického lieku podľa odseku 5 a súčasne poistenec požiadal o výdaj náhradného generického lieku
  b) predpísala liek podľa odseku 6.
 9. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji náhradného generického lieku vyznačí na lekárskom predpise názov a kód vydaného náhradného generického lieku, počet vydaných balení a vydá poistencovi potvrdenie. O výdaji náhradného generického lieku lekárnik informuje lekára, ktorý liek predpísal.
  Prax: Tak toto je administratívne nedoriešené. Ako informovať lekára v Bratislave, keď si pacient vyberá liek v Košiciach? Nikto nám nevedel odpovedať, ale dali to tam aj keď bol návrh túto skutočnosť zo zákona vypustiť s jednoduchým zdôvodnením: Buď sú lieky identické alebo nie. Keď sú identické, tak načo informovať. Keď nie sú identické, nemožno robiť generickú substitúciu.
 10. Lekáreň zverejní na verejne prístupnom mieste v lekárni platný zoznam liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
 11. Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možné postupovať podľa odseku 8 ustanoví všeobecné záväzný právny predpis, ktorý vydá MZ.
  Prax: Vydali asi 2 mesiace po prijatí zákona a v skutočnosti platí od 15.12.2005. V zozname sú analgetiká, antibiotiká, ale aj psychofarmaka, antiepiletiká ad.
Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

Zásilkový obchod s recept...

PharmDr. Vladimír Finster...

Živá reportáž z akce

Zavírání Českého farmaceu...

Živá reportáž z akce

Mgr. Patricia Horáková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Patricia Horáková

Mgr. Lucie Pagáčová

Student Exchange Programm...

Mgr. Lucie Pagáčová

Kateřina Dittrichová

Student Exchange Programm...

Kateřina Dittrichová

Tomáš Kříž

Student Exchange Programm...

Tomáš Kříž

Hana Pavlasová

Kompletní průvodce regist...

Hana Pavlasová

PharmDr. Ján Valjan

Nelíbí se vám konkurence?...

PharmDr. Ján Valjan

Tomáš Kříž

Student Exchange Programm...

Tomáš Kříž

PharmDr. Stanislav Havlíček

20 let České lékárnické k...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.