Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…o lékárenství víme vše!®

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: Dannyho Neidela - jednatele Spolkové lékárnické komory Duryňska a iniciátora projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna

Vloženo: 24.04.2005, 13:35 | Čteno: 6830×
Doposud jsme našim čtenářům představovali jen osobnosti z Česka. Vzhledem k tomu, že zajímavé projekty vznikají zejména za našimi hranicemi, rozhodli jsme se vyzpovídat německého lékárníka, jednatele Spolkové lékárnické komory Duryňska a iniciátora projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna Dannyho Neidela (Landesapothekerkammer Thüringen, Thälmannstr. 6, 99085 Erfurt). Duryňští lékárníci jsou směrem k pacientům velmi vstřícní a snaží se svou péči o ně neustále zlepšovat. Před nějakým časem jsme i na stránkách Apatykáře (jako jediný český server) přinesli informaci o jejich akci Perspektive Apotheke. Faktem je, že v tomto směru se máme od nich ještě mnohé co učit.

Představte, prosím, podstatu Vašeho nového projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna.
Systém managementu kvality (QMS) zaznívá jako požadavek od politiků a tvůrců zákonů. Z pohledu iniciátora, lékárníka Dannyho Neidela, představuje QMS každodenní proces vedoucí k úspěchu, který je nutno zdolat. S ZetA® je k dispozici od května 2004 QMS model, který zohledňuje specifické požadavky na lékárny a všechny kroky pravidelně kontroluje. ZetA® vychází z toho, že ke změně na QMS nemůže dojít po jednom receptu. Jde o základní jednání vedení lékárny, souvisejících organizací a s tím rovněž všech spolupracovníků, kteří přijdou ve výsledném procesu do styku se zákazníky. Systém je založen na dokumentaci provozu a jeho pravidelném přezkušování. Ve středu zájmu stojí samo- a nezávislá kontrola skutečného stavu. Pro majitele lékárny slouží ZetA® jako podnikatelský tréninkový program. Zákazníkům signalizuje ZetA® značka kvality od roku 2005 větší jistotu a důvěru k vedení každé jednotlivé lékárny.

Kdy, kdo a proč založil ZetA® certifikaci?
V Německu existují četné aktivity k zajištění kvality ve zdravotnictví. U všech ale chybí, kvůli rozdílnosti způsobu provedení při poradenství a certifikování podníků a také díky rozdílným regionálním vlivům na jednotný standard kvality lékárenské péče nebo standard při dalším vzdělávání, jednotná laťka pro lékárenskou kvalitu.
Dále šlo o analýzy rozdílných projektů a mezinárodních studií a uplatnění jejich výsledky v lékárenství. Cílem bylo díky kombinaci požadavků k internímu a externímu jištění kvality definovat jednotnou laťku pro kvalitu v lékárně.
Výsledkem bylo 5.5.2004 představení modelu ZetA® certifikace lékáren profesnímu vedení. V návaznosti na úspěšné projekty ve zdravotnictví jsou zřetelně silnější než dosud dány vhodnější postupy a požadavky na kvalitu farmaceutických služeb a tím v pravé podstatě oceněn obsah činnosti posuzované lékárny.

Jak je podporována ZetA® certifikace?
Jak ministerstvo zdravotnictví Duryňska, tak i spolkové ministerstvo zdravotnictví signalizovalo ve svých pozdravných slovech svou podporu. Z toho jsme velmi nadšeni.

Jaké aktivity směřující k propagaci projektu konáte?
Vedle pravidelného ZetA®-Fóra (výměna zkušeností mezi zúčastněnými lékárnami) existují speciální internetové stránky www.zeta-apotheke.de. Na nich najdete rovněž první vydání ZetA®-magazínu a také aktuální ZetA®-Newsletter. Ten informuje o aktuálním vývoji.

Popište, prosím, proces ZetA® certifikace.
Ve středu zájmu ZetA®-QMS stojí vedle sebe vlastní i další diagnózy současného stavu. ZetA®-manual obsahuje snadno pochopitelné a specifické indikátory kvality pro lékárnu.
Nejdříve si lékárna sama určí status quo svého stupně strukturní, procesní a požadované kvality. Z hodnocení vyplývají také požadavky klientů a výsledky analýzy spokojenosti pracovníků lékárny. Konečně následuje vnější hodnocení nezávislým auditorem. O tom, zda lékárna smí zavést ZetA® certifikát kvality platný tři roky, rozhoduje nezávislá certifikační komise.
Po třech letech ztrácí váš ZetA® certifikát svou planost. Následně musí lékárna certifikační proces obnovit, znovu jím projít a splnit následující předpoklady:
  • QMS odpovídá aktuálním ZetA® požadavkům
  • odpovědný auditor (nezávislí odborníci) hodnotí a nově stvrzuje v rámci nezávislého hodnocení, že ve vaší lékárně je uplatňován QMS, je systematicky vyhodnocován a podle potřeby přizpůsobován
  • pro všechny pracovníky lékárny je naplánováno, zavedeno a vyhodnocováno další kontinuální vzdělávání
  • lékárna prochází minimálně 1x ročně interním i externím hodnocením (např. Pseudo-Customer, tzv. "náhodný" zákazník) kvality poradenství ohledně léčiv; výsledky jsou hodnoceny a jsou zavedena konečná opatření ke zlepšení
Vedení lékárny musí minimálně 1x ročně učinit hodnocení všech kvalitativních procesů podle aktuálně dostupné verze ZetA®-manuálu a vše zdokumentovat. Jen tak celý tým určuje možnosti zlepšení, požadavky na změnu a vhodnost QMS.

Kolik lékáren je nyní přihlášeno do ZetA® certifikace?
V tomto roce se připravuje na ZetA® certifikaci už 50 lékáren. Tento velký zájem po zavedení značky ZetA® - certifikovaná lékárna vyznívá optimisticky.

Kolik lékáren je již certifikováno a jsou nějak označeny, jak je lidé poznají?
Od dubna 2005 zavedlo 34 lékáren certifikát kvality ZetA® (kvalita ve smyslu orientace na péči o pacienta). U příležitosti spuštění udělování certifikátu se sešlo v Jeně 31.3.2005 více než 170 lékárníků stejně tak i zástupců ministerstva zdravotnictví (spolkového i zemského) na odborném fóru "Člověk, vize, lékárna". Všechny certifikované lékárny jsou k nalezení na webových stránkách.

Jaké jsou výhody a přínosy pro pacienty a návštěvníky lékáren?
ZetA® certifikát kvality (jsou jím označeny) signalizuje od roku 2005 pacientům výhodu jistoty a důvěry v konání každé certifikované lékárny.

Je ZetA® certifikace jenom v Duryňsku, nebo se očekává rozšíření do celého Německa?
ZetA® ručí za naši snahu po dlouhodobém etablování lékárensky specifického QMS. Záměrem našeho kroku vpřed v Duryňsku je, obzvláště na pozadí rozvoje v nemocnicích a lékařských okrscích, znovu otevřít diskuze o obsahu známky kvality. Cílem je jednotný postup, jednotná kritéria kvality a jednotný výstup, tj. jednotná známka kvality pro celé Německo.

Jaké jsou reakce od lékárníků? Budou mít certifikované lékárny nějakou výhodu např. u zdravotních pojišťoven?
Poněvadž v současnosti není ještě pro lékárny žádná zákonná povinnost prokazovat své jištění kvality, je účast v ZetA® certifikaci dobrovolná. Lékárny nemají žádné finanční výhody z této akce. I naproti tomu však trvá velká odezva od lékárníků. Dokazuje to rovněž fakt, že QMS školení byla již během jediného týdne plně obsazena.

Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Doc. RNDr. Jiří Klimeš, C...

PharmDr. Zuzana Baťová, Ph.D.

Kontrolní činnost, (ne)sp...

PharmDr. Zuzana Baťová, P...

Tomáš Kříž

Student Exchange Programm...

Tomáš Kříž

Mgr. Irena Storová, MHA

Reklama na léčiva, média ...

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Irena Storová, MHA

SÚKL a Brexit, inspekční ...

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Filip Vrubel

E-preskripce, hlášení cen...

Mgr. Filip Vrubel

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna ...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

Zásilkový obchod s recept...

PharmDr. Vladimír Finster...

PharmDr. Lubomír Chudoba

Bonusy za receptová léčiv...

PharmDr. Lubomír Chudoba

David Čechlovský

Student Exchange Programm...

David Čechlovský

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.