Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaOTÁZKA PRO…
V této části najdete rozhovory o lékárnách, lékárenství, medicíně a zdravotnictví vůbec s osobnostmi nejen našeho oboru, ale i zajímavými lidmi z oborů jiných. Rubrika pokračuje od roku 2008 v podcastové formě jako jedna ze součástí webu Lékárenský PODCAST.

Otázka pro: PharmDr. Lubomíra Chudobu - nového prezidenta ČLK

Vloženo: 24.11.2002, 09:22 | Čteno: 6086×
Na sjezdu České lékárnické komory 8.-9. listopadu 2002 byl zvolen novým prezidentem této stavovské organizace PharmDr. Lubomír Chudoba (dříve víceprezident). U této příležitosti jsme mu položili několik otázek zaměřených na aktuálně projednávaná témata.

Jaké jsou cíle ČLK pod novým vedením na nejbližší období?
Předpokládám pokračování v prosazování dlouhodobých záměrů České lékárnické komory. Ty se týkají zejména posilování odborné a nezávislé činnosti lékáren - přizpůsobení systému kontinuálního vzdělávání potřebám lékárnické praxe, zvýšené pozornosti podávání informací veřejnosti o účelném a správném užívání léků, podpoře výkonu svobodného povolání lékárníka. Nezbytným předpokladem pro naplnění našich cílů je ekonomická stabilizace lékáren - v chaoticky nastaveném domácím prostředí, které nemá v Evropě obdoby, to představuje především zavedení pevných cen u předepisovaných léčiv a stanovení podmínek rozvoje sítě lékáren.

Objasněte, prosím, pojem "pevné ceny" v lékárnách.
V zemích Evropské unie je zvykem, že pacient získává ve všech lékárnách léky na předpis za stejnou cenu, popřípadě doplácí na vybraný lék shodnou částku. U nás neví lékař, a často ani lékárna, za jakou cenu a s jakým doplatkem určité léky pacient dostane. Některé farmaceutické výrobní firmy navíc situaci zneužívají a podporují pouze vybranou lékárnu v regionu, takže ostatní lékárny určité léky ani neobjednávají. Pod rouškou neprůhlednosti bývá oslovován a „podporován„ i vybraný předepisující lékař. Tento "tržní" systém je podle našeho názoru ve svém výsledku pro plátce zdravotního pojištění mnohem dražší, než by měl být. Podporujeme proto zavedení transparentního mechanismu, kde se nejen pacienti, ale i lékaři, lékárníci a zdravotní pojišťovny budou moci snadno a lépe orientovat.

Na sjezdu také zazněl pojem "rodinná" lékárna. Oč jde?
Podporováním myšlenky "rodinná lékárna" bychom chtěli veřejnost přesvědčit o užitečnosti vytvoření důvěrnějšího pouta mezi občanem a lékárnou. Pro poskytování informací o správném užívání léků a vhodnosti jejich kombinací je totiž pro lékárníka potřebné, aby, obdobně jako lékař, svého pacienta "poznal". Aby věděl, jaké léky a v jakých dávkách dlouhodobě užívá, jakými závažnějšími onemocněními trpí, zda-li nějaké léky nevyvolaly např. nežádoucí účinky. Proto bychom chtěli občanům doporučovat návštěvu nejlépe jen jedné lékárny, samozřejmě za předpokladu, že jejím zdravotnickým pracovníkům důvěřuje a je s jejich službami spokojen. Jako komora chceme v příštím roce tuto myšlenku podpořit uspořádáním většího počtu odborných seminářů zaměřených na téma interakcí léčiv, typologie jedince, komunikační schopnosti. Zároveň chceme pokročit v činnosti na projektu Lékové záznamy pacienta.

Jaký je názor představitelů státní správy na pevné ceny?
Z dosavadních jednání je zřejmý rozdílný názor zástupců ministerstva financí (PROTI) a ministerstva zdravotnictví (PRO). Ti první jsou přesvědčeni o "úžasnosti" zavedeného registračního systému maximálních nebo věcně usměrňovaných cen u léčiv. Zavedení jakékoli změny či nové myšlenky by z jejich pohledu asi představovalo vynaložit nebývalé pracovní úsilí. Naproti tomu ministerstvo zdravotnictví stanovuje výši úhrad jednotlivých léků a nedávno požádalo i o převedení pravomoci pro stanovování jejich cen, což se mi jeví jako logický krok.

Jaká je podpora pevných cen z lékárenského terénu?
Všichni kolegové, se kterými jsem doposud o pevných cenách hovořil, byli jednoznačně pro jejich zavedení. Stejně tak jsem nezaznamenal protichůdné návrhy na seminářích a konferencích, pokud bylo téma pevných cen diskutováno. Určitě se ale i mezi námi vyskytují jednotlivci s názorem opačným. Průzkum v lékárenském terénu jsme zatím neiniciovali.

Jsou nějaké průzkumy v tomto směru mezi veřejností
V loňském roce byla u příležitosti vyhlášení Dne lékáren uspořádána anketa mezi klienty lékáren. Ze 13.000 respondentů pouze necelých 18% dotazovaných vyslovilo souhlas s rozdílnými doplatky na léky, zatímco pro 54% zúčastněných byla tato skutečnost zásadním způsobem nepřijatelná.

Jaký časový horizont odhadujete do zavedení pevných cen?
Přijmutí a prosazení jakéhokoli politického rozhodnutí je v našich zeměpisných šířkách procesem s těžko předvídatelnou dynamikou i závěrečnou podobou výsledného řešení. Navíc předpokládáme brzký vstup do společenství států Evropské Unie a v tuto dobu není možné jednoznačně stanovit, jak se tato očekávaná skutečnost projeví v sektoru zdravotnictví. Různé modelace pouze srovnávají a přepočítávají cenovou úroveň léků a zdravotnických služeb, snaží se odhadovat budoucí výkonnost naší ekonomiky, vývoj parity kupní síly našich obyvatel, kurz naší měny vůči Euru,... Pokud ale bude myšlenka pevných cen na předepisované léky legislativně „ošetřena“, nemělo by jejich zavedení trvat podle mého názoru déle než 1-1,5 roku.

Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
apaPODCAST

Podcastový tip

Mgr. Alena Petříková

EPSA – European Pharmaceu...

Mgr. Alena Petříková

PharmDr. Peter Stanko

Možnosti alternativního z...

PharmDr. Peter Stanko

Hana Pavlasová

Kompletní průvodce regist...

Hana Pavlasová

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Uvolnění výdeje pohotovos...

PharmDr. Zdeněk Blahuta

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Role SÚKL v připravovanýc...

PharmDr. Zdeněk Blahuta

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení z...

PharmDr. Ján Valjan

PharmDr. Ján Valjan

Česká pseudoefedrinová ka...

PharmDr. Ján Valjan

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Dozorové aktivity SÚKL cí...

PharmDr. Zdeněk Blahuta

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Projekt Bezpečné léky – m...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Michal Urban

Student Exchange Programm...

Michal UrbanISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.